Velkommen til Nils Kristians nettsted

På dette nettstedet ligger materiale jeg har produsert i forbindelse med nettundervisning i forskjellige temaer i matematikk og IKT. Materialet kan fritt brukes med kildeangivelse.

Materialet er ikke fagfellevurdert, men det meste er revidert og brukt i forbindelse med undervisning flere ganger, så jeg har tro på at det meste er rimelig korrekt. Et unntak er temaet "Statistikk", der mye er nytt og jeg har oppdaget en del inkonsistens og rot det ikke har blitt tid til å rydde opp i enda. Teksten i tema "Sannsynlighet" er revidert, men det gjenstår å flikke litt på filmene.

Bruk gjerne kontaktskjemaet til å gi meg beskjed hvis du ser noe som bør endres, eller har andre kommentarer, ros eller ris.