Screencasts, geometri

Tabellen under gir en oversikt over alle screencasts (videoer) det refereres til på nettstedet, under temaet "geometri".

Artikkel Beskrivelse Screencast (Video)
Trigonometri I en trekant der det er gitt to sidelengder og en vinkel beregner vi den tredje sidelengden ved hjelp av cosinussetningen, de to manglende vinklene ved hjelp av sinussetningen og trekantens areal ved hjelp av arealsetningen. trekantberegninger