Velkommen til Nils Kristians nettsted

På dette nettstedet ligger materiale jeg har produsert i forbindelse med nettundervisning i forskjellige temaer i matematikk og IKT. Materialet kan fritt brukes med kildeangivelse.

Materialet er ikke fagfellevurdert, men det meste er revidert og brukt i forbindelse med undervisning flere ganger, så jeg har tro på at det meste er rimelig korrekt.

Forsidebilde med illustrasjoner fra forskjellige temaer på nettstedet