Velkommen til Nils Kristians nettsted

På dette nettstedet ligger materiale jeg har produsert i forbindelse med nettundervisning i forskjellige temaer i matematikk og IKT. Materialet kan fritt brukes med kildeangivelse.

Forsidebilde med illustrasjoner fra forskjellige temaer på nettstedet