Velkommen til Nils Kristians nettsted

På dette nettstedet ligger materiale jeg har produsert i forbindelse med nettundervisning i forskjellige temaer i matematikk og IKT. Materialet kan fritt brukes med kildeangivelse.

Materialet er ikke fagfellevurdert, men det meste er revidert og korrigert i forbindelse med undervisning flere ganger.

Forsidebilde med illustrasjoner fra forskjellige temaer på nettstedet