Bestemte integraler

I artikkelen om ubestemte integraler lærte vi at når vi beregner det ubestemte integralet til en funksjon, får vi en ny funksjon. Men det finnes også noe som heter bestemte integraler. Når vi beregner det bestemte integralet til en funksjon, får vi en verdi.

Til bestemte integraler bruker vi det samme symbolet som til ubestemte integraler, men vi angir samtidig to integrasjonsgrenser: Øvre grense, plassert over, og nedre grense, plassert under, integrasjonssymbolet.

Eksempel 1:

Bestemt integral med integrasjonsgrenser 4 og 8:

$\int\limits_4^8 f(x)\; dx$

For å beregne det bestemte integralet beregner vi først det ubestemte integralet, slik vi har lært. I funksjonen vi da får, tar vi funksjonsverdien til øvre grense og trekker fra funksjonsverdien til nedre grense. Generelt uttrykker vi det slik, for grensene a og b:

$\fbox {$ \int\limits_a^b f(x) \; dx = \big[F(x)\big]_a^b = F(b) − F(a)$}$

Eksempel 2:

$\int\limits_1^2 (2x + 3) \; dx = \big[x^2 + 3x + C\big]_1^2 = $

$4 + 6 + C − (1 + 3 + C) = 10 + C − (4 + C) = 6$

Her beregner vi først det ubestemte integralet, og får den nye funksjonen x2 + 3x + C. Så setter vi inn øvre integrasjonsgrense, x = 2, og får 22 + 3 · 2 + C = 10 + C. Deretter setter vi inn nedre integrasjonsgrense, x = 1, og får 12 + 3 · 1 + C = 4 + C. Til slutt trekker vi den siste fra den første: 10 + C − (4 + C) = 6.

I eksempel 2 ser vi at integrasjonskonstanten, C, faller bort, det vil den alltid gjøre i et bestemt integral. Vi dropper derfor C i utregningen av bestemte integraler.

SkjermfilmSe film om beregning av bestemt integral
 

I formeleditoren i Word kan vi sette inn klammeparentes med integrasjonsgrenser ved å skrive parentesuttrykket først, og deretter sette på grensene ved hjelp av denne matrisen:

Sette inn integralgrenser i formeleditoren i Word

Oppgave 1:

Beregn følgende bestemte integraler:

    1. $\int\limits_1^3 6x^2 \; dx$
      
    2. $\int\limits_{−1}^1 2 \; dx$
      
    3. $\int\limits_a^b( \sin x + 5^x )\; dx$

Se løsningsforslag

Kilder

  • Gulliksen, T., Hashemi A.M. & Hole A. (2013). Matematikk i praksis. Universitetsforlaget