Binomisk fordelingstabell

Tabellen under viser P(Xx) i en kumulativ binomisk fordeling, n ∈ [1, 8].

For å slå opp, velger vi rad ut fra antall forsøk (n) og antall suksesser (x), og kolonne ut fra sannsynligheten for suksess (p). Hvis for eksempel X ~ Bin(5, 0,4), finner vi P(X ≤ 3) ved å gå inn der raden med n = 5, x = 3 krysser kolonna med p = 0,4, og lese av 0,9130.

Tabell over kumulativ binomisk fordeling