Brukerundersøkelse

Ved hjelp av et spørreskjema i verktøyet GetSiteControl ble det i perioden 18. mars – 18. september 2019 gjennomført en brukerundersøkelse på nkhansen.com. Undersøkelsen ble gjort blant brukere på alle enheter unntatt mobil. På mobil lot det seg dessverre ikke gjøre å henvende seg til brukerne på en ikke-påtrengende måte. 

Det ble gitt om lag 28 000 forespørsler om å delta, men dessverre ble bare 66 spørreskjemaer fylt ut. Under vises en resultatstatistikk. Useriøse svar er fjernet.

Statistikk over temaer respondentene ville lære om

Statistikk over om respondentene fant temaet de lette etter

Statistikk over på hvilken måte respondentene studerte temaer på

Statistikk over om respondentene har studert temaet andre steder

Har studert temaet andre steder

Statistikk over hvilke andre steder respondentene har studert temaet

Statistikk over hvor godt utbytte respondentene fikk sammenliknet med andre steder de har beøkt

Statistikk over hva respondentene mente ga bedre utbytte sammenliknet med andre steder de har beøkt

Statistikk over hva respondentene mente ga dårligere utbytte sammenliknet med andre steder de har beøkt

Har ikke studert temaet andre steder

Statistikk over hvor godt utbytte respondentene fikk

Statistikk over hva respondentene mente ga godt utbytte

Statistikk over hvem respondentene er

Statistikk over respondentenes alder