Operativsystemet Linux

I 1987 lanserte Andrew Tanenbaum operativsystemet MINIX, en mini-utgave av UNIX, beregnet på undervisningsformål. Basert på dette lanserte så Linus Thorvalds i 1991 Linux, versjon 0,02. Navn Linux laget han ved å kombinere ordene Linus og MINIX. I motsetning til mange hva produsentene av andre operativsystemer gjorde, publiserte Thorvalds kildekoden Linux var bygget opp av,… Fortsett å lese Operativsystemet Linux

Operativsystemet Windows

Det dominerende operativsystemet i PC-verdenen er i 2013 Windows, som leveres av programvaregiganten Microsoft. Historikk Forløperen til Windows ble lansert i 1981 og het MS-DOS, en forkortelse for Microsoft Disk Operating System. MS-DOS hadde ikke noe grafisk skall, og brukerne måtte kommunisere med systemet ved hjelp av kommandoer i et tekstskall. I 1985 kom den første… Fortsett å lese Operativsystemet Windows

Operativsystemer generelt

I kapitlene om datateknologi beskrives datamaskinens hardvare, det vil si hvilke deler en datamaskin består av, og hvordan de fungerer. Men hardvare er ikke nok. For å få nytte av maskinen, må en også ha programvare til å kjøre på den. Hvilke programmer vi legger inn på maskinen vil variere, eksempler på populære programmer er tekstbehandlingsprogrammet Microsoft… Fortsett å lese Operativsystemer generelt

Informasjonskoding

I kapitlet om logiske porter og kapitlet om tallsystemer beskrives hvordan en datamaskin bruker totallsystemet (det binære tallsystemet) til å behandle informasjon, for eksempel kodes tallet 4210 som 1010102. Men også alt annet som lagres i en datamaskin, dokumenter, programmer, bilder, musikk, film, etc. kodes i totallsystemet, det vil si som sekvenser av 1 og… Fortsett å lese Informasjonskoding

Tidlige datamaskiner

Babbages differanse- og analysemaskiner For å kunne beskrive naturvitenskaplige fenomener, for eksempel forutsi når tidevannet var på sitt høyeste og laveste, var vitenskapsmenn avhengige av store tabellverk over vanlige matematiske funksjoner, som logaritmer, potenser, kvadratrøtter, etc. Slike tabeller ble beregnet for hånd av mennesker, kalt ‘computers’. Til tross for at disse var utvalgt på grunn… Fortsett å lese Tidlige datamaskiner

PC-arkitektur

Von Neumann-arkitekturen En datamaskin styres av programmer, det vil si sekvenser av instruksjoner som forteller hva den skal foreta seg. Det kan for eksempel være å addere to tall, flytte tall fra én plass til en annen, eller hoppe til en instruksjon på et annet sted. De første datamaskinene inneholdt ikke programmer, men ble styrt… Fortsett å lese PC-arkitektur

Datalagring

En datamaskin vil alltid ha behov for å lagre data, enten midlertidig eller permanent. Siden en datamaskin arbeider i totallsystemet, gjør den vanligvis dette ved å la ’tilstedeværelse’ bety 1, og ‘ikke tilstedeværelse’ bety 0, slik som beskrevet i kapitlet om tallsystemer. Det kan være tilstedeværelse av en elektrisk ladning, magnetisme, hull i ei papplate,… Fortsett å lese Datalagring

Komponenter

Releer Et relé er en strømbryter som slås på eller av, avhengig om det går strøm gjennom en spole (elektromagnet) eller ikke. En bruker derved én strøm til å slå av og på en annen. Sammenlignet med rent elektroniske komponenter er releer trege, det går gjerne så mye som 0,1 sekund fra strømmen settes på… Fortsett å lese Komponenter

Logiske porter

De fleste datamaskiner arbeider i totallsystemet. De organiserer informasjon i form av binære tilstander, 0 eller 1, og når de gjør beregninger, kombinerer de slike tilstander ved hjelp av logiske porter. De grunnleggende typer porter er OG-port, ELLER-port, IKKE-port og XELLER-port. Logiske porter kombinerer to inngangsverdier til én utgangsverdi, med unntak av IKKE-porten, som bare… Fortsett å lese Logiske porter

Tallsystemer

Titallsystemet Som mennesker er vi vant med å regne med 10 som grunntall, vi bruker titallsystemet (desimalsystemet). Dette kommer formodentlig av at mennesket har 10 fingre, og derved er i stand til å representere 10 ulike sifre uten ekstra hjelpemidler. De 10 sifrene er de velkjente symbolene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,… Fortsett å lese Tallsystemer