GeoGebra-filer

I en del artikler, først og fremst i artiklene om GeoGebra, men også i artiklene om funksjoner, lages illustrasjoner ved hjelp av GeoGebra. Det kan være lærerikt å studere hvordan de tilhørende GeoGebra-filene er bygget opp, og et utvalg filer er derfor tilgjengelig på nettstedet. Det refereres fortløpende til filene i teksten, her er en fullstendig oversikt: Artikkel… Fortsett å lese GeoGebra-filer

Skjermfilmer, GeoGebra

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «GeoGebra». Artikkel Beskrivelse Skjermfilm Geogebra, funksjonsanalyse Vi bruker GeoGebra til å tegne grafen til funksjonen $z(x) = x^3 – 4x + 2$, og plotte punktene på grafen som har x-verdi $-1$ og $1$. graf og punkter Vi illustrerer hvordan vi lager… Fortsett å lese Skjermfilmer, GeoGebra

CAS i GeoGebra

I GeoGebra kan vi bruke verktøyet CAS, Computer Algebra System til å utføre beregninger på symboler. Det vil si at CAS ikke bare er i stand til å gjøre aritmetikk, som å beregne at 2 + 3 = 5, men også utføre generelle algebraiske utregninger, som at a · a = a2. Vi får fram… Fortsett å lese CAS i GeoGebra

Statistikk med GeoGebra

Søylediagram og histogram For å kunne lage diagrammer på en effektiv måte i GeoGebra, må vi ta i bruk GeoGebras regneark. Hvis regnearket ikke allerede er framme, klikker vi på «Vis» – «Regneark». Vil vi ha regnearket bort igjen, klikker vi på «Vis» – «Regneark» en gang til. Blir det trangt om plassen, kan vi… Fortsett å lese Statistikk med GeoGebra

Regresjon med GeoGebra

I oppgave 6 i artikkelen om funksjonsanalyse varmet en gruppe elever opp vann mens de målte temperaturen hvert minutt. Vi fikk oppgitt følgende måledata: Tid (min) 10 11 12 13 14 Temperatur (grader Celsius) 60 64 70 76 80 Så brukte vi glidere til å anslå en funksjonsforskrift for en lineær funksjon som gikk så… Fortsett å lese Regresjon med GeoGebra

Dynamisk geometri med GeoGebra

Dynamisk geometri går ut på at vi lager geometriske objekter i GeoGebra, og studerer hva som skjer med objektenes egenskaper når vi siden endrer på dem. Et eksempel kan være at vi illustrerer Pytagoras setning ved å konstruere rektangler på sidene i en rettvinklet trekant, og ser at summen av arealene av rektanglene på katetene… Fortsett å lese Dynamisk geometri med GeoGebra

Vektorer og avbildninger i GeoGebra

Vektorer Vi kan sette inn vektorer i GeoGebra på forskjellige måter. Den ene er å velge «Vektor» eller «Vektor fra punkt» fra menyen: «Vektor» gir en frittstående vektor, med start- og sluttpunkt der vi klikker i grafikkfeltet.  «Vektor fra punkt» gir en kopi av en vektor. Vi klikker da først på punktet der vi vil… Fortsett å lese Vektorer og avbildninger i GeoGebra

Trigonometri med GeoGebra

De trigonometriske funksjonene GeoGebra har alle de seks trigonometriske funksjonene innebygd: Sinus: sin Cosinus: cos Tangens: tan Cosekant: csc eller cosec Sekant: sec Cotangens: cot For sinus, cosinus og tangens finnes inverse funksjoner: Sinus: asin eller arcsin Cosinus: acos eller arccos Tangens: atan eller arctan For å plotte grafen til sinus, for eksempel, skriver vi: sin(x) i inntastingsfeltet. Grader… Fortsett å lese Trigonometri med GeoGebra