Skjermfilmer, geometri

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «geometri». Artikkel Beskrivelse  Skjermvideo Trigonometri I en trekant der det er gitt to sidelengder og en vinkel beregner vi den tredje sidelengden ved hjelp av cosinussetningen, de to manglende vinklene ved hjelp av sinussetningen og trekantens areal ved hjelp av… Fortsett å lese Skjermfilmer, geometri

Dynamisk geometri med GeoGebra

Dynamisk geometri går ut på at vi lager geometriske objekter i GeoGebra, og studerer hva som skjer med objektenes egenskaper når vi siden endrer på dem. Et eksempel kan være at vi illustrerer Pytagoras setning ved å konstruere rektangler på sidene i en rettvinklet trekant, og ser at summen av arealene av rektanglene på katetene… Fortsett å lese Dynamisk geometri med GeoGebra

Vektorer og avbildninger i GeoGebra

Vektorer Vi kan sette inn vektorer i GeoGebra på forskjellige måter. Den ene er å velge «Vektor» eller «Vektor fra punkt» fra menyen: «Vektor» gir en frittstående vektor, med start- og sluttpunkt der vi klikker i grafikkfeltet.  «Vektor fra punkt» gir en kopi av en vektor. Vi klikker da først på punktet der vi vil… Fortsett å lese Vektorer og avbildninger i GeoGebra

Fraktaler

Geometriske objekter kan ha forskjellige dimensjoner. Et punkt har dimensjon 0, ei linje dimensjon 1, et polygon dimensjon 2 og et polyeder dimensjon 3. Imidlertid finnes det objekter som har dimensjoner som ikke er hele tall. De kalles fraktaler, avledet av det latinske ordet fractus, som betyr brutt. Et fraktal er en figur som inneholder… Fortsett å lese Fraktaler

Polarkoordinater

I funksjons-artikkelen om representasjonsformer diskuterte vi det rettvinklede, kartesiske koordinatsystemet som er det vi bruker til vanlig.  I en del sammenhenger kan det imidlertid være praktisk å bruke et annet koordinatsystem, polarkoordinater. I stedet for å angi et punkts x– og y-koordinater angir vi da punktets avstand fra origo, og vinkelen linja fra origo danner… Fortsett å lese Polarkoordinater

Vektorregning

Hva er en vektor? Enkelt sagt er vektorer linjestykker med retning. Retningen angis gjerne ved piler, slik som illustrert under. For å motivere bruken av vektorer kan vi tenke oss en mann som prøver å flytte en stein ved å dra i et tau: Hvordan steinen vil bevege seg, avhenger både av hvilken retning mannen… Fortsett å lese Vektorregning

Trigonometri

Ordet trigonometri kommer av trigonom, som betyr trekant, og metri, som betyr måling. I funksjonsartikkelen om trigonometriske funksjoner ble vi kjent med funksjonene sinus, cosinus og tangens. Nå skal vi se hvordan disse kan benyttes til å bestemme trekanter, det vil si å finne størrelsene på alle vinklene og lengden av alle sidene i trekanten. Trigonometri… Fortsett å lese Trigonometri