Regneark

Tabellen under gir en oversikt over alle regneark (Excel) det refereres til på nettstedet. Artikkel Beskrivelse Regneark Pytagoreiske tripler Genererer pytagoreiske tripler basert på formlene $x = 2st$, $y = s^2 – t^2$ og $z = s^2 + t^2$. pytagoreiske_tripler Begreper i sannsynlighet Simulerer 1000 kast med to terninger og teller opp hvor mange ganger… Fortsett å lese Regneark

Skjermfilmer, sannsynlighet

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «Sannsynlighet». Artikkel Beskrivelse Skjermfilm Introduksjon til sannsynlighet Introduksjon til sannsynlighet med tre klassiske problemstillinger. Introduksjon til sannsynlighet Begreper i sannsynlighet Om begrepene utfall, utfallsrom, hendelse, komplementhendelse og uniform sannsynlighetsmodell. Begreper i sannsynlighet Vi lærer å bruke prinsippet «gunstige på mulige»… Fortsett å lese Skjermfilmer, sannsynlighet

Misforståelser i sannsynlighet

Som vi nevnte i artikkelen om introduksjon til sannsynlighet, er magefølelsen ofte ikke å stole på når det gjelder sannsynlighet. I denne artikkelen skal vi se på noen mulige misoppfatninger. Størrelse på sannsynligheter I oppgave 1 i artikkelen om introduksjon til sannsynlighet så vi at sannsynligheten for at minst to av 20 vilkårlige biler har… Fortsett å lese Misforståelser i sannsynlighet

Betinget sannsynlighet

Vi har sett at når vi kaster en terning to ganger, er sannsynligheten for å få 6 begge gangene lik produktet av sannsynlighetene for å få 6 i et enkelt kast: ${\large \frac{1}{6}} \cdot {\large \frac{1}{6}} = {\large \frac{1}{36}}$. Så hvis vi før vi begynner å kaste spør: «Hva er sannsynligheten for at vi kaster 6 to… Fortsett å lese Betinget sannsynlighet

Kombinatorikk i spill

I artikkelen om kombinatorikk lærte vi systematiske metoder for å beregne kombinasjonsmuligheter. Her skal vi bruke disse metodene, og litt til, for å beregne kombinasjonsmuligheter og sannsynligheter i noen spill og konkurranser. Pokerhender Det finnes forskjellige typer poker, her ser vi på varianten five-card draw, der en spiller får utdelt en hånd på 5 kort.… Fortsett å lese Kombinatorikk i spill

Kombinatorikk

I artikkelen om begreper i sannsynlighet introduserte vi begrepet «gunstige på mulige», som går ut på at vi finner sannsynligheten for en hendelse i et stokastisk forsøk ved å telle opp antall enkeltutfall som fører til hendelsen, og dividere med det totale antall utfall i forsøket. Vi forutsetter da at vi har en uniform sannsynlighetsmodell, det… Fortsett å lese Kombinatorikk

Sammensatte hendelser

Produktprinsippet I artikkelen om begreper i sannsynlighet lærte vi å regne ut sannsynligheter for enkelthendelser. Vi skal nå lære å beregne sannsynligheten for sammensatte hendelser. Eksempel 1: Vi skal finne sannsynligheten for å få seks begge gangene når vi kaster en terning to ganger. Da har vi to hendelser: Seks på første kast, og seks… Fortsett å lese Sammensatte hendelser

Kombinere utfall

Snitt og union I artikkelen om begreper i sannsynlighet ble vi kjent med begrepet mengder, som vi symboliserte med Venn-diagrammer. I eksempel 5 i denne artikkelen så vi på tre mengder, E = {2, 4, 6, 8}, O = {1, 3, 5, 7, 9} og P = {2, 3, 5, 7}, som vi illustrerte slik med et Venn-diagram: Nå skal vi… Fortsett å lese Kombinere utfall

Begreper i sannsynlighet

Mengder For å kunne diskutere sannsynlighet på en strukturert måte, er vi avhengige av å kjenne til noen grunnbegreper. Vi starter med å se litt på mengder, som brukes i mange sammenhenger. En mengde er en samling elementer som deler én eller flere egenskaper. Disse egenskapene må være veldefinert, slik at vi helt sikkert kan… Fortsett å lese Begreper i sannsynlighet