Regneark

Tabellen under gir en oversikt over alle regneark (Excel) det refereres til på nettstedet. Artikkel Beskrivelse Regneark Pytagoreiske tripler Genererer pytagoreiske tripler basert på formlene $x = 2st$, $y = s^2 – t^2$ og $z = s^2 + t^2$. pytagoreiske_tripler Begreper i sannsynlighet Simulerer 1000 kast med to terninger og teller opp hvor mange ganger… Fortsett å lese Regneark

Skjermfilmer, statistikk

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «Statistikk». Artikkel Beskrivelse Skjermfilm Introduksjon til statistikk En introduksjon til statistikk med noen klassiske eksempler på misbruk av statistikk. Introduksjon til statistikk Måltall i statistikk Om hvordan data kan presenteres grafisk ved hjelp av linje-, stolpe- og sektordiagram. Grafisk presentasjon… Fortsett å lese Skjermfilmer, statistikk

Statistikk med GeoGebra

Søylediagram og histogram For å kunne lage diagrammer på en effektiv måte i GeoGebra, må vi ta i bruk GeoGebras regneark. Hvis regnearket ikke allerede er framme, klikker vi på «Vis» – «Regneark». Vil vi ha regnearket bort igjen, klikker vi på «Vis» – «Regneark» en gang til. Blir det trangt om plassen, kan vi… Fortsett å lese Statistikk med GeoGebra

Datainnsamling

Når vi skal lage statistikk, må vi ha et datagrunnlag å arbeide ut fra. Vi kan bruke data som andre har samlet inn, eller vi kan samle inn våre egne. Det er da viktig at vi gjør det på en måte som sikrer at dataene er representative. Ferdig innsamlede og bearbeidede data kan vi for… Fortsett å lese Datainnsamling