Dynamiske ark i GeoGebra

Av og til kan det være nyttig å lage ei GeoGebra-fil som brukerne kan eksperimentere med uten å hente den inn i selve GeoGebra-programmet. Det kan vi gjøre ved å eksportere dynamiske ark som en webside. Gjør vi arkene tilgjengelige på Internett, kan hvem som helst åpne dem.

For å eksportere gjør vi følgende:

 1. Velger «Fil» – «Eksporter» – «Dynamisk ark som webside…».
   
 2. Velger fanen «Eksporter som webside».
   
 3. Skriver inn en tittel.
   
 4. Klikker på «Eksporter».
   
 5. Velger hva eksportfila skal hete og hvor den skal ligge.

Det kan være at vi må gi tillatelser for at det dynamiske arket skal kjøre, det får vi i så fall spørsmål om.

Det er også mulig at dynamiske ark ikke fungerer i alle nettlesere. 32-bits Internet Explorer ser ut til å gi problemer, men i 64-bits og Google Chrome fungerer det fint.

Det kan også skape problemer om det dynamiske arket er lagret på en nettverksdisk.

Oppgave 1:

GeoGebra-fil Klikk for å åpne GeoGebra-fila fra eksempel 1 i artikkelen om derivasjon
 

Lagre et dynamisk ark fra GeoGebra-fila på din egen PC. La tittelen være «Derivasjon 1» og filnavnet «derivasjon_1».

Se løsningsforslag

Oppgave 2:

Åpne den dynamiske fila du laget i oppgave 1 og eksperimenter med hva du kan gjøre av endringer.

Se løsningsforslag

Hva som er tillatt i et dynamisk ark bestemmes under eksporten. Hvis vi i punkt 3 i oppskriftslista klikker på fanen «Avansert», får vi opp en dialogboks med forskjellige valgmuligheter.

Oppgave 3:

 1. Gjenta det du gjorde i oppgave 1, men tillat høyreklikking. La tittelen være» Derivasjon 2″ og filnavnet «derivasjon_2».
   
 2. Gjenta det du gjorde i oppgave 1, men gjør nå også meny- og verktøylinjer er tilgjengelige. La tittelen være «Derivasjon 3» og filnavnet «derivasjon_3».

Se løsningsforslag

Oppgave 4:

Åpne de dynamiske arkene «derivasjon_2» og «derivasjon_3» fra oppgave 3 og undersøk hva du kan gjøre som du ikke kunne med «derivasjon_1» fra oppgave 1.

Det finnes ikke noe entydig løsningsforslag, men har du tillatt høyreklikking, kan du for eksempel skru av og på sporing og endre funksjonsforskriften. Åpner du for meny- og verktøylinje begynner det hele å likne et vanlig GeoGebra-vindu. Du har ikke inntastingsfelt, men det er også noe det går an å huke av for i fanen «Avansert».

Kilder