Greske bokstaver

Innhold

I matematisk tekst brukes det mye greske bokstaver. Dette kan virke fremmedartet og gjøre teksten tunglest, men etter hvert som vi blir vant til bokstavene, tolker vi dem automatisk. Vi er sikkert allerede kjent med π, som er forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel, og μ, som vi bruker som symbol for «mikro», for eksempel i sammensetningen μg, mikrogram.

Det greske alfabetet er vist i tabellen under. Vi ser at noen av bokstavene har to varianter, det varierer i hvilken sammenheng de brukes.

Stor Liten Navn Tilsvarer
Α α Alfa a
Β β Beta b
Γ γ Gamma g
Δ δ Delta d
Ε ε, ϵ Epsilon e
Ζ ζ Zeta z
Η η Eta h
Θ θ, ϑ Theta th
Ι ι Iota i
Κ κ, ϰ Kappa k
Λ λ Lambda l
Μ μ My m
Ν ν Ny n
Ξ ξ Ksi ks eller x
Ο ο Omikron o
Π π, ϖ Pi p
Ρ ρ, ϱ Rho r
Σ σ, ς Sigma s
Τ τ Tau t
Υ υ Ypsilon u
Φ φ, ϕ Phi f
Χ χ Khi kh
Ψ ψ Psi ps
Ω ω Omega o

Vi ser at første bokstav er alfa og siste er omega. Det er fra dette vi har uttrykket «alfa og omega», som betyr «først og sist».

Vi ser også at Σ betyr S, ikke E, som mange vil ha oss til å tro:

Feil bruk av sigma

Feil bruk av sigma

Kilder