Kryssordhjelp, veiledning

Hvordan virker kryssordhjelpen?

Kryssordhjelp-appen gir mulighet for å prøve ut alternative løsninger i kryssord.

Vi forklarer bruken gjennom et eksempel:

La oss si at vi har en superenkel kryssord med tre rader og fire kolonner, der nøkkelordene er «Navn», «Karaktertrekk» og «Dyr», slik som vist under.

Kryssordoppgave med nøkler

Vi har funnet ut at alternativer for «Navn» er «per», «pål» og «ole», alternativer for «Karaktertrekk» er «treg», «sein», «egen» og «mutt», og alternativer for «Dyr» er «elg» og «åme».

For å kunne registrere dette i appen, nummererer vi hver rad og kolonne fortløpende fra 1 og oppover, slik det er vist under.

Kryssordoppgave med nummerering av rader og kolonner

«Navn» er altså vannrett, rad 1, kolonne 1, «Karaktertrekk» er vannrett,  rad 3, kolonne 1, og «Dyr» er loddrett, rad 1, kolonne 2.

Denne informasjonen legger vi inn som ordlister i appen, slik:

Ordgrupper registrert i kryssordhjelperen

Vi har altså tre ordlister, en for hvert av de tre nøkkelordene. For hver ordliste har vi angitt om et ord står vannrett eller loddrett, og raden og kolonna det starter i. Det kan være vilkårlig mange ord i ei ordliste. Til sammen kan det lages 12 ordlister. Rekkefølgen på ordlistene har ingen betydning.

Når vi er ferdige med å fylle ut, blar vi ned og klikker på «Finn match». Appen finner alle mulige kombinasjoner av ordene vi har oppgitt:

Løsning funnet av kryssordhjelperen

Det finnes altså to mulige kombinasjoner av ordene vi har oppgitt:

Løsning 1 på kryssordoppgave Løsning 2 på kryssordoppgave

Ignorere ord

Vi kan få appen til å ignorere ord i ei ordliste ved å sette tegnet # foran ordet. Setter vi for eksempel # foran «egen» i ordliste 2, vil «egen» bli ignorert, og matchen som involverer «egen» kommer ikke opp når vi klikker på «Finn match».

Nullstille ordlister

Ordlistene kan nullstilles ved å klikke på «Nullstill lister». Da slettes alle ord, og alle nedtrekksmenyer settes tilbake til «– Velg –«. Alt som er skrevet inn og alle valg som er gjort, blir borte, og kan ikke hentes tilbake.

Krav til ordlister

Alle ord i samme ordliste må være like lange, og det må for hver ordliste oppgis om ordlista gjelder vannrette eller loddrette ord, og hvilken rad og kolonne ordene starter i. Dupliserte ord i ei ordliste blir ignorert.

Det må alltid angis minst én vannrett og én loddrett ordliste.

Hvis noe er galt fylt ut, gir appen melding om hva som må rettes.

Maksimalt antall matcher

Appen finner maksimalt 25 matcher.