Normalfordelingstabell

Tabellen under viser G(z), det vil si P(Zz) i en standard normalfordeling, z ∈ [0,00,  3,99].

De to første sifrene til z finnes i kolonna til venstre, det tredje sifferet i raden øverst. Vil vi for eksempel finne G(1,24), går vi inn der raden med 1,2 krysser kolonna med 0,04, og leser av 0,8925.

For negative z benytter vi at G(-z) = 1 – G(z). Vil vi for eksempel finne G(-1,32), finner vi 1 – G(1,32) = 1 – 0,9066 =  0,0934.

Tabell over standard normalfordeling