Poissonfordelingstabell

Tabellen under viser P(Xx) i en kumulativ poissonfordeling.

Tabellen har to deler, en for λ ∈ [0,1, 1,0] og en for λ ∈ [1, 10].

For å slå opp, velger vi rad ut fra antall forekomster (x) og kolonne ut fra hyppigheten (λ). Hvis for eksempel X er poissonfordelt med λ = 0,4, finner vi P(X ≤ 3) i den øvre delen av tabellen ved å gå inn der raden med x = 3 krysser kolonna der λ = 0,4, og lese av 0,9992. Hvis X er poissonfordelt med λ = 5, finner vi P(X ≤ 3) i den nedre delen av tabellen ved å gå inn der raden med x = 3 krysser kolonna der λ = 5, og lese av 0,2650.

Tabell over kumulativ poissonfordeling