Poissonfordelingstabell

Tabellen under viser $P(X \le x)$ i en kumulativ poissonfordeling. Tabellen har to deler, en for $\lambda \in [0,1, \, 1,0]$ og en for $\lambda \in [1, \, 10]$. For å slå opp, velger vi rad ut fra antall forekomster ($x$) og kolonne ut fra hyppigheten ($\lambda$). Hvis for eksempel $X$ er poissonfordelt med $\lambda = 0,4$, finner vi $P(X \le 3)$ i den øvre delen av tabellen ved å finne krysningen mellom raden der $x = 3$ og kolonna der $\lambda = 0,4$, og får $0{,}9992$. Hvis $X$ er poissonfordelt med $\lambda = 5$, finner vi $P(X \le 3)$ i den nedre delen av tabellen ved å finne krysningen mellom raden der $x = 3$ og kolonna der $\lambda = 5$, og får $0{,}2650$.

Tabell over kumulativ poissonfordeling