Skjermfilmer, sannsynlighet

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «Sannsynlighet».

Artikkel Beskrivelse Skjermfilm
Introduksjon til sannsynlighet Introduksjon til sannsynlighet med tre klassiske problemstillinger. Introduksjon til sannsynlighet
Begreper i sannsynlighet Om begrepene utfall, utfallsrom, hendelse, komplementhendelse og uniform sannsynlighetsmodell. Begreper i sannsynlighet
Vi lærer å bruke prinsippet «gunstige på mulige» til å beregne sannsynligheter, og ser på empirisk sannsynlighet. Enkel sannsynlighet
Kombinere utfall Om mengder, delmengder, hvordan vi kombinerer mengder, og illustrerer mengder med Venn-diagrammer. Vi lærer hva snitt, union og kardinalitet betyr. Mengder
Vi lærer addisjonsregelen for disjunkte hendelser og den generelle addisjonsregelen. Addisjonsprinsippet
Sammensatte hendelser Vi lærer produktregelen for uavhengige hendelser, og ser hvordan den sammen med komplementprinsippet kan forenkle utregninger ved å erstatte addisjonsregelen . Produktprinsippet
Betinget sannsynlighet Om å beregne sannsynlighet for betingede hendelser. Betinget sannsynlighet
Vi blir kjent med Bayes setning. Bayes setning
Misforståelser i sannsynlighet En gjennomgang av vanlige misforståelser i sannsynlighet Misforståelser i sannsynlighet
Kombinatorikk En introduksjon til kombinatorikk, der vi presenterer noen enkle problemer som kan løses med kombinatorikk. Introduksjon til kombinatorikk
Vi undersøker hvor mange måter vi kan organisere elementer på. Permutasjoner
Om å beregne hvor mange delmengder en kan lage av en mengde. Delmengder
Om å beregne antqall kombinasjonsmuligheter når vi velger fra blandede mengder. Blandede mengder