Skjermfilmer, statistikk

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «Statistikk».

Artikkel Beskrivelse Skjermfilm
Introduksjon til statistikk En introduksjon til statistikk med noen klassiske eksempler på misbruk av statistikk. Introduksjon til statistikk
Måltall i statistikk Om hvordan data kan presenteres grafisk ved hjelp av linje-, stolpe- og sektordiagram. Grafisk presentasjon
Vi lærer om sentralmålene gjennomsnitt, median, kvartil, prosentil og typetall. Sentralmål i statistikk
Vi lærer om spredningsmålene standardavvik og utvalgsstandardavvik. Spredningsmål i statistikk
Diskrete sannsynlighetsfordelinger En presentasjon av binomisk sannsynlighetsfordeling Binomisk fordeling
Normalfordelingen Vi studerer normalfordelingen og sentralgrenseteoremet Normalfordelingen
Sammenlikne datasett En presentasjon av begrepene kovarians og korrelasjon Samvariasjon
Datainnsamling Metodikk i datainnsamling og regler for å lage spørreundersøkelser. Datainnsamling