Skjermfilmer, tallteori

Tabellen under gir en oversikt over alle skjermfilmer det refereres til på nettstedet, under temaet «tallteori».

Artikkel Beskrivelse Skjermfilm
Tall og tallsystemer Vi regner om et tall fra femtallsystemet til titallsystemet. omregning fra femtallsystemet
Vi regner om et tall fra totallsystemet til sekstentallsystemet. fra to- til sekstentallsystemet
Vi regner om et tall fra titallsystemet til sekstallsystemet. fra ti- til sekstallsystemet
Vi sammenlikner addisjon i titallsystemet og femtallsystemet. addisjon i femtallsystemet
Vi sammenlikner subtraksjon i titallsystemet og femtallsystemet. subtraksjon i femtallsystemet
Primtall Vi bruker Eratosthenes′ sold til å finne en liste med primtall. eratosthenes
Faktorisering Vi bruker «brute force»-algoritmen til å faktorisere 231. faktorisering
Kongruens Vi bruker delelighetsregler for å sjekke om et tall er delelig med 2, 3, 4, 5, 9 og 11. delelighetsregler
Vi bruker nier- og elleveprøven til å verifisere om en multiplikasjon er korrekt. nier- og elleveprøve
Pytagoreiske tripler Vi undersøker om tre oppgitte tripler er pytagoreiske. pytagoreiske tripler
Vi undersøker om tre gitte tall kan skrive som en sum av kvadrattall. sum av kvadrattall