t-fordeling, kvantiltabell

Tabellen under gir t slik at arealet til høyre for t under kurven med v frihetsgrader er lik a, det vil si a = P(T ≥ t(v)).

Vil vi for eksempel finne t når a = 0,005, v = 10, går vi inn der raden med v = 10 krysser kolonna med a = 0,005 og leser av t = 3,169.

For v > 30, kan kvantiltabellen for normalfordeling benyttes.

Kvantiltabell i t-fordeling