t-fordeling, kvantiltabell

Tabellen under gir $t$ slik at arealet til høyre for $t$ under kurven med $v$ frihetsgrader er lik $a$, det vil si $a = P(T \ge t_{(v)})$.

Vil vi for eksempel finne $t$ når $a = 0{,}005, v = 10$, går vi inn der raden med $v= 10$ krysser kolonna med $a = 0{,}005$ og finner $t = 3{,}169$.

For $v > 30$, kan kvantiltabellen for normalfordeling benyttes.

Kvantiltabell i t-fordeling