Kvadratsetningene

Multiplisere parenteser Den distributive lov sier at for tre vilkårlige tall, a, b og x, har vi at (a + b)x = ax + bx. Dersom vi så lar x bestå av tallene c + d, blir dette a(c + d) + b(c + d). Bruker vi den distributive lov på hvert av disse uttrykkene… Fortsett å lese Kvadratsetningene