Vektorregning

Hva er en vektor? Enkelt sagt er vektorer linjestykker med retning. Retningen angis gjerne ved piler, slik som illustrert under. For å motivere bruken av vektorer kan vi tenke oss en mann som prøver å flytte en stein ved å dra i et tau: Hvordan steinen vil bevege seg, avhenger både av hvilken retning mannen… Fortsett å lese Vektorregning