Hypotesetesting

I eksempel 9 i artikkelen om estimering laget vi konfidensintervaller for sannsynligheten for å få kron når vi kastet en mistenkelig mynt 50 ganger og fikk 33 kron. Vi så at et 95 % konfidensintervall ikke inkluderte sannsynligheten til en rettferdig mynt, som er 0,5. Det er derfor en plausibel hypotese at mynten er jukset med, slik… Fortsett å lese Hypotesetesting