Polynomfunksjoner

Alle funksjonene vi møtte i artikkelen om funksjonsbegrepet var polynomfunksjoner. Polynomfunksjoner er enkle, og derfor gjerne det vi starter med når vi skal lære om funksjoner. Polynomfunksjoner inneholder bare summer, differanser og produkter av konstanter og ikke-negative, heltallige potenser av den ukjente, x. Den høyeste potensen av x angir funksjonens grad, slik vi skal se. Konstantfunksjoner Den… Fortsett å lese Polynomfunksjoner