Funksjonsanalyse med GeoGebra

I denne artikkelen skal vi se hvordan vi kan bruke GeoGebra til å lage grafer og punkter, finne funksjonsverdier, skjæringspunkter, ekstremalpunkter, vendepunkter og asymptoter, samt lage verditabeller og bruke glidere. Når vi i denne artikkelen refererer til kommandonavn i GeoGebra, lar vi dem starte med stor bokstav, og setter argumenter mellom klammeparenteser, for eksempel Ekstremalpunkt[f].… Fortsett å lese Funksjonsanalyse med GeoGebra

Asymptoter

 Horisontale og vertikale asymptoter Grafen til $f(x) = \large \frac{1}{x}$ er vist under. Vi ser at den går mot 0 når x går mot pluss/minus uendelig, og mot pluss/minus uendelig når x går mot 0. Når x går mot pluss/minus uendelig, kommer altså grafen til f(x) nærmere og nærmere linja y = 0. Den kommer aldri helt… Fortsett å lese Asymptoter