Betinget sannsynlighet

Vi har sett at når vi kaster en terning to ganger, er sannsynligheten for å få 6 begge gangene lik produktet av sannsynlighetene for å få 6 i et enkelt kast: ${\large \frac{1}{6}} \cdot {\large \frac{1}{6}} = {\large \frac{1}{36}}$. Så hvis vi før vi begynner å kaste spør: «Hva er sannsynligheten for at vi kaster 6 to… Fortsett å lese Betinget sannsynlighet

Sammensatte hendelser

Produktprinsippet I artikkelen om begreper i sannsynlighet lærte vi å regne ut sannsynligheter for enkelthendelser. Vi skal nå lære å beregne sannsynligheten for sammensatte hendelser. Eksempel 1: Vi skal finne sannsynligheten for å få seks begge gangene når vi kaster en terning to ganger. Da har vi to hendelser: Seks på første kast, og seks… Fortsett å lese Sammensatte hendelser