Brøkregning

Addere og subtrahere brøk Å addere brøker med samme nevner er enkelt. Vi adderer tellerne og beholder nevneren. $\fbox{$\frac{\displaystyle a}{\displaystyle b} + \frac{\displaystyle c}{\displaystyle b} = \frac{\displaystyle a + c}{\displaystyle b}$}$ Eksempel 1: $\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 5} + \frac{\displaystyle 2}{\displaystyle 5} = \frac{\displaystyle 1 + 2}{\displaystyle 5} = \frac{\displaystyle 3}{\displaystyle 5}$ Dette er illustrert under, med $\frac{\displaystyle 1}{\displaystyle 5}$… Fortsett å lese Brøkregning

Brøk

Hva er brøk? En brøk er et uttrykk på formen ${\large \frac{a}{b}}$, for eksempel ${\large \frac{2}{3}}$, og ${\large \frac{5}{2}}$. Vanligvis er a og b hele tall. En brøk består av 3 deler, teller, brøkstrek og nevner. Vi refererer ofte til telleren som «oppe», og nevneren som «nede». I bildet over vises brøkstreken som en horisontal strek. I noen… Fortsett å lese Brøk