Kontinuitet og grenser

For å kunne arbeide med funksjoner på en seriøs måte, må vi forstå begrepene kontinuitet og grenser.  Kontinuitet At noe er kontinuerlig betyr at det er uavbrutt. Grafen til en kontinuerlig funksjon kan vi altså tegne uten å løfte blyanten. Eksempel 1: f(x) = x2 + 3x – 2 er en kontinuerlig funksjon. Vi kan tegne… Fortsett å lese Kontinuitet og grenser