Kombinatorikk

I artikkelen om begreper i sannsynlighet introduserte vi begrepet «gunstige på mulige», som går ut på at vi finner sannsynligheten for en hendelse i et stokastisk forsøk ved å telle opp antall enkeltutfall som fører til hendelsen, og dividere med det totale antall utfall i forsøket. Vi forutsetter da at vi har en uniform sannsynlighetsmodell, det… Fortsett å lese Kombinatorikk

Kombinere utfall

Snitt og union I artikkelen om begreper i sannsynlighet ble vi kjent med begrepet mengder, som vi symboliserte med Venn-diagrammer. I eksempel 5 i denne artikkelen så vi på tre mengder, E = {2, 4, 6, 8}, O = {1, 3, 5, 7, 9} og P = {2, 3, 5, 7}, som vi illustrerte slik med et Venn-diagram: Nå skal vi… Fortsett å lese Kombinere utfall

Begreper i sannsynlighet

Mengder For å kunne diskutere sannsynlighet på en strukturert måte, er vi avhengige av å kjenne til noen grunnbegreper. Vi starter med å se litt på mengder, som brukes i mange sammenhenger. En mengde er en samling elementer som deler én eller flere egenskaper. Disse egenskapene må være veldefinert, slik at vi helt sikkert kan… Fortsett å lese Begreper i sannsynlighet