Delt funksjonsforskrift i GeoGebra

GeoGebra kan håndtere delte funksjonsforskrifter ved hjelp av kommandoen Dersom. Ett kriterium I sin enkleste form tar Dersom to argumenter, atskilt med komma. Ett som angir et kriterium for x-verdier og ett som angir funksjonsverdien når kriteriet er oppfylt. Eksempel 1: Vi skriver Dersom[x > 1, 2x] i inntastingsfeltet. GeoGebra oppretter en funksjon, f(x), som har verdien 2x… Fortsett å lese Delt funksjonsforskrift i GeoGebra