Pytagoreiske tripler

Hva er pytagoreiske tripler? De fleste kjenner Pytagoras’ setning, som sier at i en rettvinklet trekant er kvadratet på hypotenusen lik summen av kvadratene på katetene. z2 = x2 + y2 i figuren under. Eksempel 1: x = 3 og y = 4 gir $z = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$. Eksempel 2: x… Fortsett å lese Pytagoreiske tripler