Regneregler i algebra

For alle reelle og komplekse tall gjelder den kommutative lov, assosiative lov og distributive lov. Kommutative lov Den kommutative lov for addisjon sier hvis vi skal addere to elementer, spiller addendenes rekkefølge ingen rolle. $\fbox{$a + b = b + a$}$ Dette er illustrert med to reelle tall i figuren under. Her ser vi at linja med… Fortsett å lese Regneregler i algebra