Primtall

Hva er primtall? Alle heltall større enn 1 er delelige med minst to positive heltall, nemlig 1 og tallet selv. Finnes det ikke flere positive heltall det er delelig med, er tallet et primtall. I motsatt fall er det et sammensatt tall. Det er vanlig å bruke symbolet p for å representere et primtall. Studerer vi de første… Fortsett å lese Primtall