Følger

Hva er en følge? En følge er en mengde objekter som er ordnet, det vil si at de har en bestemt rekkefølge. I eksemplene i denne artikkelen er disse objektene tall, men en følge kan også bestå av andre objekter, for eksempel algebraiske symboler. Eksempel 1: En tallfølge: 1, 2, 3, … Eksempel 2: En… Fortsett å lese Følger