Likninger og ulikheter av høyere grad

Løse spesialtilfeller av likninger I andre artikler på dette nettstedet har vi lært å løse algebraiske likninger av første og andre grad ved hjelp av enkle metoder. Men for likninger av tredje og fjerde grad er metodene mer kompliserte, og for likninger av femte grad eller høyere finnes ingen generell algebraisk metode. Her skal vi… Fortsett å lese Likninger og ulikheter av høyere grad