Forventning og varians

Forventning I artikkelen om måltall i statistikk ble vi kjent med begrepene gjennomsnitt og standardavvik, og lærte å beregne dette for et datasett, både for hånd og ved hjelp av regneark og GeoGebra. Eksempel 1: Vi gjør 10 simuleringer av 10 000 terningkast i Excel, og beregner gjennomsnitt, X, og utvalgsstandardavvik, S, for antall øyne… Fortsett å lese Forventning og varians