Intervaller

Tallinja I artiklene om algebra blir vi kjent med forskjellige typer tall. I artiklene om funksjoner skal vi imidlertid bare arbeide med reelle tall. De reelle tallene er de vi er vant med fra dagliglivet, både hele tall og desimaltall, for eksempel 4, -2, 5,67 og $\sqrt{2}$. Tallene plasserer vi langs ei tallinje, som vist under.… Fortsett å lese Intervaller