Ubestemte integraler

Integrasjon som antiderivasjon Vi har i andre artikler lært å derivere, det vil si, basert på en funksjon, avlede en ny funksjon som beskriver hvordan den opprinnelige funksjonen endrer seg. Hvis den opprinnelig funksjonen for eksempel er f(x) = x2, blir den deriverte f ′(x) = 2x. Nå skal vi gå andre veien, det vil… Fortsett å lese Ubestemte integraler