Representasjonsformer

Modeller Vi har i flere artikler møtt funksjoner i tre forskjellige representasjonsformer: Funksjonsforskrift, for eksempel f(x) = x2 + 3. Graf. Virkelig situasjon, for eksempel en ball i fritt fall. En fjerde representasjonsform er tabeller, der vi har notert et sett med observasjoner. Da ønsker vi gjerne å finne en funksjonsforskrift som passer til dataene,… Fortsett å lese Representasjonsformer