Estimering

Dersom vi er ute etter å finne gjennomsnittsvekta på fisk i et oppdrettsanlegg, kan vi ta opp all fisken, veie hvert individ, og ut fra det beregne gjennomsnittet, slik vi lærte i avsnittet om måltall i statistikk. Vi undersøker da hele populasjonen, I praksis vil imidlertid en slik fremgangsmåte være lite hensiktsmessig. I stedet gjør vi et utvalg,… Fortsett å lese Estimering