Høyere ordens deriverte

Gjentatt derivasjon Vi har i andre artikler nøyd oss med å derivere funksjoner én gang. Nå skal vi se hva vi kan få ut av å derivere flere ganger. Vi har brukt en apostrof til å angi at vi deriverer, og skrevet den deriverte til en funksjon, f, som f ′. For å angi at vi… Fortsett å lese Høyere ordens deriverte