Funksjonsdrøfting

Vi har nå sett på en funksjons eventuelle asymptoter, kritiske punkter og vendepunkter. I denne delen samler vi trådene og utfører funksjonsdrøfting. Hva er funksjonsdrøfting? Med å drøfte en funksjon mener vi å finne fram til funksjonens viktigste egenskaper, og eventuelt skissere en graf på bakgrunn av disse. Vi undersøker: Er funksjonen kontinuerlig? Hvis ikke, har… Fortsett å lese Funksjonsdrøfting

Høyere ordens deriverte

Gjentatt derivasjon Vi har i andre artikler nøyd oss med å derivere funksjoner én gang. Nå skal vi se hva vi kan få ut av å derivere flere ganger. Vi har brukt en apostrof til å angi at vi deriverer, og skrevet den deriverte til en funksjon, f, som f ′. For å angi at vi… Fortsett å lese Høyere ordens deriverte