Diofantiske likninger

Hva er diofantiske likninger En likning på formen ax + by = c, der a, b og c er vilkårlige tall, kaller vi for en lineær likning. Et annet ord for lineær likning er førstegradslikning, fordi de ukjente, x og y er av første grad. Dette i motsetning til en likning som f.eks. ax2 +… Fortsett å lese Diofantiske likninger

Likninger og ulikheter

Hva er likninger? En likning er matematiske uttrykk forbundet med likhetstegn. Et eksempel på en likning er x + 2 = 3. Denne likningen inneholder en variabel, symbolisert med bokstaven x. Å løse denne likningen vil si å finne verdien av x som gjør at vi får 3 når vi adderer 2 til x. Det er lett å se… Fortsett å lese Likninger og ulikheter