Regresjon med GeoGebra

I oppgave 6 i artikkelen om funksjonsanalyse varmet en gruppe elever opp vann mens de målte temperaturen hvert minutt. Vi fikk oppgitt følgende måledata: Tid (min) 10 11 12 13 14 Temperatur (grader Celsius) 60 64 70 76 80 Så brukte vi glidere til å anslå en funksjonsforskrift for en lineær funksjon som gikk så… Fortsett å lese Regresjon med GeoGebra