Statistikk med GeoGebra

Søylediagram og histogram For å kunne lage diagrammer på en effektiv måte i GeoGebra, må vi ta i bruk GeoGebras regneark. Hvis regnearket ikke allerede er framme, klikker vi på «Vis» – «Regneark». Vil vi ha regnearket bort igjen, klikker vi på «Vis» – «Regneark» en gang til. Blir det trangt om plassen, kan vi… Fortsett å lese Statistikk med GeoGebra

Normalfordelingen

I artikkelen om diskrete sannsynlighetsfordelinger lærte vi om uniform fordeling, binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling og poissonfordeling. Dette er eksempler på diskrete sannsynlighetsfordelinger, det vil si at de har et fast antall verdier vi kan beregne sannsynligheten til, for eksempel sannsynligheten for 0, 1, 2, 3 eller 4 kron i et kast med 4 mynter. Normalfordelingen,… Fortsett å lese Normalfordelingen