L’Hôpitals regel

I artikkelen om asymptoter så vi at det kan være vanskelig å finne grenseverdier til en funksjon med en brøk der teller og nevner går mot 0 eller uendelig samtidig. Forkorte med høyeste potens I noen tilfeller kan vi løse problemet ved å forkorte med høyeste potens av variabelen: Eksempel 1: $\displaystyle \lim_{x \to \infty}… Fortsett å lese L’Hôpitals regel