Faktorisere polynomer

Med polynomfaktorisering mener vi å dele et polynom opp i faktorer av enklere polynomer. Faktorisere vha. kvadratsetningene Dersom vi har et polynom på formen a2 + 2ab + b2, kan vi faktorisere det ved å bruke 1. kvadratsetning baklengs: a2 + 2ab + b2 = (a + b)(a + b). Eksempel 1: x2 + 6x + 9 = (x… Fortsett å lese Faktorisere polynomer