Sammensatte hendelser

Produktprinsippet I artikkelen om begreper i sannsynlighet lærte vi å regne ut sannsynligheter for enkelthendelser. Vi skal nå lære å beregne sannsynligheten for sammensatte hendelser. Eksempel 1: Vi skal finne sannsynligheten for å få seks begge gangene når vi kaster en terning to ganger. Da har vi to hendelser: Seks på første kast, og seks… Fortsett å lese Sammensatte hendelser