Diskrete sannsynlighetsfordelinger

I artikkelen om begreper i sannsynlighet så vi at når vi kastet en rettferdig terning, var det like stor sannsynlighet for å få 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Vi hadde en uniform sannsynlighetsfordeling. I artikkelen om kombinatorikk lærte vi strukturerte metoder for å beregne antall utfall i uniforme modeller, noe som er nyttig å kunne… Fortsett å lese Diskrete sannsynlighetsfordelinger