Integral som rektangelsum

I artikkelen om integral som areal så vi at det bestemte integralet til en funksjon tilsvarte arealet under funksjonens graf. For eksempel tilsvarer det røde arealet i figuren under $\int\limits_1^2 x^2 \; dx = \frac{7}{3} \approx 2{,}33$. Tilnærme bestemt integral med rektangler Legger vi fem like brede rektangler i samme område, ser vi at arealet til… Fortsett å lese Integral som rektangelsum